, ,

Etažni šporet Alfa Plam Term 35, levi, braon


Štednjak izrađen od livenih i limenih delova koji su zaštićeni farbom, lakom i emajlom otpornim na visoke temperature.

Dodatnu sigurnost obezbeđuju termostat–meri nivo temperature vode u kotlu i manometar –meri nivo pritiska vode u kotlu.

Podešavanjem ulaza primarnog vazduha u ložište, posebnim regulatorom, automatski se podešava temperatura vode u kotlu a samim tim i trenutna snaga kotla.

Podešavanjem dovoda sekundarnog vazduha pomoću posebnog regulatora obezbeđuje se efikasnije sagorevanje.

Regulatorom dovoda tercijarnog vazduha podešava se sagorevanje nesagorelih materija; aktivira se u slučaju korišćenja uglja kao goriva.

Regulacijom položaja tri nezavisna poklopca može se kontrolisati snaga predata vodi i zračenje štednjaka u prostoriji.

Duplo staklo na vratima rerne sa ugrađenim termometrom

149.864,00 rsd

Štednjak izrađen od livenih i limenih delova koji su zaštićeni farbom, lakom i emajlom otpornim na visoke temperature.

Dodatnu sigurnost obezbeđuju termostat–meri nivo temperature vode u kotlu i manometar –meri nivo pritiska vode u kotlu.

Podešavanjem ulaza primarnog vazduha u ložište, posebnim regulatorom, automatski se podešava temperatura vode u kotlu a samim tim i trenutna snaga kotla.

Podešavanjem dovoda sekundarnog vazduha pomoću posebnog regulatora obezbeđuje se efikasnije sagorevanje.

Regulatorom dovoda tercijarnog vazduha podešava se sagorevanje nesagorelih materija; aktivira se u slučaju korišćenja uglja kao goriva.

Regulacijom položaja tri nezavisna poklopca može se kontrolisati snaga predata vodi i zračenje štednjaka u prostoriji.

Duplo staklo na vratima rerne sa ugrađenim termometrom