Šporet Alfa Term 27 D NR crveni

126.672,00 RSD

Štednjak izrađen od livenih i limenih delova koji su zaštićeni farbom, lakom i emajlom otpornim na visoke temperature.

Kotao izrađen od specijalnog kotlovskog lima za bolju akumulaciju unutar samog uređaja. Zapremina kotla 24 litara.

Dodatnu sigurnost obezbeđuju termostat–meri nivo temperature vode u kotlu i manometar –meri nivo pritiska vode u kotlu.

Podešavanjem ulaza primarnog vazduha u ložište, posebnim regulatorom, automatski se podešava temperatura vode u kotlu a samim tim i trenutna snaga kotla.

Podešavanjem dovoda sekundarnog vazduha pomoću posebnog regulatora obezbeđuje se efikasnije sagorevanje.

Regulatorom dovoda tercijarnog vazduha podešava se sagorevanje nesagorelih materija; aktivira se u slučaju korišćenja uglja kao goriva.

Specijalan otvor za čišćenje unutrašnjosti štednjaka uz mogućnost skidanja plotne i temeljnog čišćenja.

Opis

Štednjak izrađen od livenih i limenih delova koji su zaštićeni farbom, lakom i emajlom otpornim na visoke temperature.

Kotao izrađen od specijalnog kotlovskog lima za bolju akumulaciju unutar samog uređaja. Zapremina kotla 24 litara.

Dodatnu sigurnost obezbeđuju termostat–meri nivo temperature vode u kotlu i manometar –meri nivo pritiska vode u kotlu.

Podešavanjem ulaza primarnog vazduha u ložište, posebnim regulatorom, automatski se podešava temperatura vode u kotlu a samim tim i trenutna snaga kotla.

Podešavanjem dovoda sekundarnog vazduha pomoću posebnog regulatora obezbeđuje se efikasnije sagorevanje.

Regulatorom dovoda tercijarnog vazduha podešava se sagorevanje nesagorelih materija; aktivira se u slučaju korišćenja uglja kao goriva.

Specijalan otvor za čišćenje unutrašnjosti štednjaka uz mogućnost skidanja plotne i temeljnog čišćenja.

Dodatne informacije

Dubina

Širina

Visina

Snaga